Hướng dẫn thanh toán
09/07/2015
  • Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng
  • Chuyển khoản qua thẻ tín dụng trước khi nhận hàng
  • Chủ tài khoản: Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Như Ngọc
  • Số tài khoản: 906019012400001
  • Ngân Hàng Nam Á chi nhánh ngã bảy