Kim thu sét SATELIT G3 PDASAT 3 - 60E

Mã SP : 273LKNGJ

• Kim thu sét SATELIT 3 - 60E
• Model: PDASAT 3- 60E
• Bán kính bảo vệ cấp I: 79m, cấp II: 86m, cấp III: 97m, cấp IV: 107m

Kim thu sét SATELIT3 là loại kim thu sét điện tử sử dụng năng lượng mặt trời