KÍNH SOI KỸ THUẬT SHINWA

Mã SP : 240YGRRD
Thông số kỹ thuật

Kính soi kỹ thuật của Shinwa hiện công ty về 2 loại mẫu này với kích thước : 50x80mm và 25x25mm