Máy bắn đinh LU-1025JAC

Mã SP : 207UMJXH
Thông số kỹ thuật

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/STAPLERS/LU-1025JAC1.jpg

Các tính năng

  • Có thể điều chỉnh làm lệch hướng không khí 360o
  • Bottom Load, Durable Aluminum Magazine
  • Comfortable Rubber Grip
  • Bump Fire Trigger
  • Tuần tự kích hoạt van sẵn có
  • Belt Hook Available

Chốt

  • 20 Staples

  • Tương thích với Max 10J Series

  • ø. 047 x .024" / 1.2 x 0.6 mm

Ứng dụng

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y6.jpg tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y5.jpg tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y7.jpg

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y1.jpg

Thông số kỹ thuật

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/STAPLERS/LU-1025JAC2.jpg