Máy bắn đinh LNF-32AC

Mã SP : 204XHGBT
Thông số kỹ thuật

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/FINISH NAILERS/LNF-32AC1.jpg

Các tính năng

  • Có thể điều chỉnh làm lệch hướng không khí 360o

Chốt

  • ø. 050 x .040" / 1.25 x 1.0mm

Ứng dụng

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y6.jpg tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y5.jpg tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y7.jpg tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y1.jpg tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y2.jpg

Thông số kỹ thuật

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/FINISH NAILERS/LNF-32AC2.jpg