Máy bắn đinh LU-1013JAC

Mã SP : 206RGRMI
Thông số kỹ thuật

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/STAPLERS/LU-1013JAC1.jpg

Các tính năng

  • Hammer Cap
  • Bottom Load, Jam Free Magazine
  • Rear Exhaust to Avoid Oil Stains on Work Piece
  • Mũi dài, mỏng thuận tiện xác định chính xác vị trí
  • Comfortable Rubber Grip

Chốt

  • 20 Staples

  • Tương thích với Max 10J

  • ø. 047 x .024" / 1.2 x 0.6 mm

Ứng dụng

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y6.jpg tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y5.jpg tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y7.jpg

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y1.jpg

Thông số kỹ thuật

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/STAPLERS/LU-1013JAC2.jpg