Máy bắn đinh LT-50LAC

Mã SP : 202SGPSX
Thông số kỹ thuật

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/FINISH NAILERS/LT-50LAC1.jpg

Các tính năng

  • Chấp nhận ba loại ốc vít mà không có bất kỳ điều chỉnh
  • Có thể điều chỉnh làm lệch hướng không khí 360o
  • Ánh sáng nhỏ gọn, lý tưởng cắt gỗ nhẹ xốp  định hình của g sang
  • Bền nhôm

Chốt

  • 15 GA đinh cuối: ø.069" / 1.75mm
  • 16 GA đinh cuối: ø.063 x.055"/ 1.6 x1.4mm
  • 15 GA ø 1.83 đinh bêtông: ø.072" / 1.83mm

Ứng dụng

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y6.jpg tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y5.jpg tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y7.jpg tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y.jpg 

Thông số kỹ thuật

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/FINISH NAILERS/LT-50LAC2.jpg