Máy bắn đinh LU-851KGF2

Mã SP : 201TUVMX
Thông số kỹ thuật

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/STAPLERS/LU-851KGF21.jpg

Các tính năng

  • Patented Quick Release Nose Cover
  • Có thể điều chỉnh làm lệch hướng không khí 360o
  • Trọng lượng nhẹ, Cân bằng tốt
  • Tuần tự cháy kích hoạt sẵn (# 25205301A)

Chốt

  • Tương thích với Duo-Fast 7600, Haubold KG 700, Omer 700

  • ø. 063 x .055" / 1.6 x 1.4 mm

Ứng dụng

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y3.jpg tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y4.jpg tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y5.jpg

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y.jpg tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y2.jpg 

Thông số kỹ thuật

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/STAPLERS/LU-851KGF22.jpg