PRONA R100-G

Mã SP : 46FVLAQ

Thông số kỹ thuật :

 

Application

Model

Type of feed

Fluid nozzle orifice

Air cap

Atomizing air pressure

Air consu-mption

Fluid output

Pattern width

Approx. weight

mm

MPa(bar)

l/min

ml/min

mm

g

Light Industial Coatings

R100-G10

Gravity

1.0

E1

0.24(2.5)

75

95

130

385

Automotive, Furniture, Industrial Coatings

R100-G10

1.0

E2

145

180

200

Woodwork, Furniture, Metal Coatings

R100-G13

1.3

K1

145

160

170

Automotive, Furniture, Industrial Coatings

R100-G13

1.3

H4

0.20~0.24

210~250

155~170

205~220

Woodwork, Furniture, Metal Coatings

R100-G15

1.5

K1

0.24(2.5)

145

200

180

Automotive, Furniture, Industrial Coatings

R100-G15

1.5

H2

225

190

190

Woodwork, Furniture, Metal Coatings

R100-G18

1.8

N2

150

240

190

Light Industial Coatings

R100-S10

Suction

1.0

E1

0.24(2.5)

75

85

120

Automotive, Furniture, Industrial Coatings

R100-S10

1.0

E2

130

85

200

Woodwork, Furniture, Metal Coatings

R100-S13

1.3

K1

145

150

155

R100-S13

1.3

H2

225

150

160

Automotive, Furniture, Industrial Coatings

R100-S13

1.3

H4

0.20~0.24

210~250

140~145

180~200

Woodwork, Furniture, Metal Coatings

R100-S15

1.5

K1

0.24(2.5)

145

175

170

Automotive, Furniture, Industrial Coatings

R100-S15

1.5

H2

225

170

175

Woodwork, Furniture, Metal Coatings

R100-S18

1.8

N2

150

210

170

Automotive, Furniture, Industrial Coatings

R100-P08

Pressure

0.8

E2P

0.29(3.0)

270

150

190

R100-P10

1.0

200

220

Woodwork, Metal, Medium-Viscosity Materials

R100-P13

1.3

0.24(2.5)

220

200

210

R100-P15

1.5

250

240

Xuất xứ : Prona - Taiwan .

Giá trên chưa bao gồm VAT 10% . Sản phẩm được bảo hành 12 tháng .