Thiết lập tài khoảng thanh toán
12/01/2015
  • Chủ tài khoản: Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Như Ngọc
  • Số tài khoản: 906019012400001
  • Ngân Hàng Nam Á chi nhánh ngã bảy