THƯỚC ĐO KHE SHINWA

Mã SP : 239BQRRG
Thông số kỹ thuật

15-30mm, 30-45mm, 45-60mm

Thước đo khe Shinwa mới về 4 loại mới là NO.700B có vạch đo từ 15 đến 30mm, No.700C có vạch đo từ 30 đến 45mm, No.700D có vạch đo từ 45 đến 60mm.