Kim thu sét SATELIT G3 PDASAT 3 - 25E

Mã SP : 275XQBRY

Kim thu sét SATELIT 3- 25E

Model: PDASAT 3- 25E

Bán kính bảo vệ cấp I: 42m, cấp II: 49m, cấp III: 57m, cấp IV: 65m

Kim thu sét SATELIT3 là loại kim thu sét điện tử sử dụng năng lượng mặt trời