Kim thu sét SATELIT G3 PDASAT 3 - 45E

Mã SP : 274CDQQT

• Kim thu sét SATELIT 3 - 45E
• Model: PDASAT 3- 45E
• Bán kính bảo vệ cấp I: 63m, cấp II: 71m, cấp III: 81m, cấp IV: 89m

Kim thu sét SATELIT3 là loại kim thu sét điện tử sử dụng năng lượng mặt trời