Máy bắn đinh LU-9040LAC

Mã SP : 205XLYOU
Thông số kỹ thuật

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/STAPLERS/LU-9040LAC1.jpg

Các tính năng

  • Có thể điều chỉnh làm lệch hướng không khí 360o
  • Bottom Load
  • Trọng lượng nhẹ
  • Cân bằng tốt

Chốt

  • 90 loạt mặt hàng chủ lực

  • Tương thích với Atro 90, BeA 90, Duo-Fast 1800, Hitachi 11100, Haubold 6000, ISM 90, JK 781 & Senco L

  • ø . 050 x .040" / 1.25 x 1.0 mm

Ứng dụng

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y6.jpg tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y7.jpg tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y.jpg

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y2.jpg

Thông số kỹ thuật

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/STAPLERS/LU-9040LAC2.jpg