Máy bắn đinh CN-83E

Mã SP : 198CFPKW
Thông số kỹ thuật

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/COIL NAILERS/CN-83E1.jpg

Các tính năng

  • Thiết kế Ergonomic, cân bằng tốt
  • Hiệu suất nhanh, mạnh mẽ
  • Cảng thải có thể điều chỉnh 360o
  • Trang bị vỏ ngoài bảo vệ
  • Yoke có sẵn điều chỉnh an toàn

Chốt

  • Dây đối chiếu phẳng Nails 0,15o
  • Độ dài: 2 - 3 1/4" (50 - 83 mm)
  • Shank Đường kính: 099 -.131" (2.5 - 3.3 mm) 
  • Shank Loại: Smooth, Ring và trục vít

Ứng dụng

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y.jpg tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y1.jpg tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/CHU-Y2.jpg

Thông số kỹ thuật

tl_files/QUAN LI 1/SAN PHAM/COIL NAILERS/CN-83E2.jpg